architectuur voor

utiliteitsbouw, 

mobiliteit 

en infrastructuur

nieuwe tram remise

Aan de oostzijde van Utrecht wordt gewerkt aan uitbreiding van het tramnet met de Uithoflijn. Als deze in 2018 in gebruik genomen wordt, rijden er meer trams en zal het opstelterrein bij de remise in Nieuwegein te klein zijn. Daarnaast is de huidige werkplaats niet geschikt voor dit nieuwe type tram, waarbij alle techniek op het dak zit, in plaats van onder vloer. Er is daarom nieuwbouw nodig.

studiomarsman deed op aanvraag van de Provincie Utrecht een suggestie voor de architectuur van de nieuw te bouwen tramremise. Dit leidde tot een ontwerpopdracht in 2015. Sindsdien is studiomarsman als architect en projectleider betrokken bij het project, dat inmiddels in uitvoering is.

De opgave is complex omdat tijdens de bouw de huidige werkplaats in bedrijf moet blijven.
Dit leidde tot een precies passend ontwerp binnen de beschikbare ruimte, waarbij het functioneren van het opstelterrein én de fasering van de uitvoering sterk bepalend is geweest.

De architectuur ontstaat in dit project door het toepassen van vertical blending:
Het gebouw gaat op in de natuurrijke omgeving , zodat de bewegende, gekleurde trams opvallen. Hierdoor ontstaat een veilige situatie en identiteit.

Het project bevindt zich in de fase uitvoering. Bijzonder is dat het BIM gekoppeld aan STABU aanbesteed is: er zijn geen 2d tekeningen meer gemaakt in de ontwerpfase.

Het werk wordt gedaan in opdracht van de Provincie Utrecht. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door samenwerking met onder andere ABT, DWA, bbn en Movares. De aannemer die nu uitvoert is De Vries en Verburg. Oplevering staat gepland voor 2019.

fietsstalling KJ plein

Onder het plein voor Den Haag centraal station is een zeer ruime fietsenstalling in uitvoering. studiomarsman maakt en bewaakt de beeldkwaliteit hiervan. Er is ruimte voor circa 8.500 fietsen. Hoewel de ruimte niet laag is, kan hij toch als benauwd worden ervaren door de grote afmetingen. Met slimme architectonische maatregelen wordt een benauwd gevoel voorkomen: de afwerking van het plafond en de wanden maakt dat de ruimte als groter ervaren zal worden.

Het werk wordt gedaan in opdracht van DVP en de gemeente Den Haag en uitgevoerd in samenwerking met SiloAgency en ABT.

Busstalling Westraven

Samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos maakt studiomarsman een D&B-contract voor een nieuw te bouwen busremise aan de Europalaan in Utrecht, aan de voet van het gebouw van Rijkswaterstaat aan de snelweg A12. studiomarsman helpt bij de contractstrategie en maakt het beeldkwaliteitsplan.

stationsoutillage ProRail

ProRail en NS hebben de spoorbouwmeester verzocht om het stationsmeubilair te upgraden. Dit resulteerde in een serie meubels, waaronder een windscherm en een paviljoen voor op de perrons. Versie 2.0 van deze ontwerpen wordt nu landelijk uitgerold.

Dit werk is gedaan in dienst bij cepezed en in samenwerking met blom&moors. De concepten van de paviljoens en windschermen verschijnen momenteel als producten op steeds meer stations door het land.

…meten = weten;

tekenen = rekenen…

studiomarsman

studiomarsman gelooft in computational design: digitale methodes om een beter ontwerp te maken, met als reslutaat een succesvollere ontwikkeling.

Virtueel bouwen, BIM, 3d bestemmingsplannen, het zijn allemaal nuttige ontwikkelingen, maar als we écht stappen vooruit willen maken, moeten we een gebouw in een veel grotere context beschouwen en de tijdelijkheid erbij betrekken.

studiomarsman ziet een gebouw als een tijdelijk knooppunt van materiaal, mensen, energie en infrastructuur temidden van vele andere ook tijdelijke knooppunten. Beoogde levensduur, de voorgenomen functie (én functievrijheid) en de steeds veranderende omgeving zijn de belangrijkste input voor het ontwerp. Duurzaamheidsambitie is hierbij geen wens, maar een gegeven.

De ontwerpopgave wordt met deze dynamische randvoorwaarden zó complex, dat we die niet optimaal kunnen uitnutten zonder de rekenkracht van computers. Goede hedendaagse architecten zijn daarom niet slechts goede ontwerpers, maar ook goede programmeurs. Wij programmeren het succes van onze ruimtelijke ordening.

Een goed programma van eisen is hierbij van doorslaggevend belang. Niet alleen is het een middel voor een opdrachtgever om zijn wensen achteraf te kunnen toetsen aan het resultaat, het maakt ook een digitaal gebouwgeweten mogelijk. Dat geweten is bijvoorbeeld weer een voorwaarde voor circulair bouwen.

studiomarsman adviseert u graag op welke manier het PvE digitaal opgezet en benut kan worden.

Neem contact op met studiomarsman via:

info@studiomarsman.nl of  +31 6 2456 0127